ΠΟΣΕΗ – Ενημερωτικό Δελτίο «Αποζημίωση ειδικού σκοπού για την ενίσχυση επιχειρήσεων λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού»

 

 

Με την ΚΥΑ «Αποζημίωση ειδικού σκοπού για την ενίσχυση επιχειρήσεων λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19», η οποία εκδόθηκε στις 16.04.2020 (ΦΕΚ Β΄ 1457), καταβάλλεται αποζημίωση ειδικού σκοπού οκτακοσίων ευρώ (800,00 €), στους ελεύθερους επαγγελματίες, στους αυτοαπασχολούμενους, στους ιδιοκτήτες ατομικών επιχειρήσεων καθώς και επιχειρήσεων με την μορφή ομόρρυθμων, ετερόρρυθμων, περιορισμένης ευθύνης εταιρειών και ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (ΙΚΕ), οι οποίες δεν απασχολούν εργαζόμενους ή απασχολούν μέχρι και πέντε (5) εργαζόμενους.

Οι αιτήσεις για την χορήγηση της αποζημίωσης υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέχρι και την 24η Απριλίου 2020, στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ «myBusinessSupport», εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις δικαιώματος της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, οι οποίες περιγράφονται αναλυτικά στο Άρθρο 3 της ΚΥΑ την οποία συνημμένα σας κοινοποιούμε.

Θα παρακαλούσαμε να ενημερώσετε τους συναδέλφους ώστε σε συνεργασία με τους λογιστές τους να προχωρήσουν στις απαραίτητες ενέργειες.

Οι Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων:

43.21 – Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις

43.21.1 – Εργασίες Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων

43.21.10 – Εργασίες Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων

43.21.10.01 – Εργασίες εγκατάστασης αλεξικέραυνων

43.21.10.02 – Υπηρεσίες επισκευής ηλεκτρικών καλωδιώσεων και εξαρτημάτων, με διάθεση και υλικών

43.21.10.03 – Υπηρεσίες επισκευής ηλεκτρικών καλωδιώσεων και εξαρτημάτων, χωρίς διάθεση υλικών

43.21.10.04 – Υπηρεσίες επισκευής ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων

43.21.10.05 – Υπηρεσίες εγκατάστασης συστημάτων συναγερμού (πυρκαγιάς, αντικλεπτικών, κλπ) σε ακίνητα

43.21.10.06 – Υπηρεσίες εγκατάστασης καλωδιώσεων και εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών και δικτύων

 

Μετρήσεις ελέγχων και επανελέγχων ΕΗΕ (Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων):

Περισσότερα...

 

Η απόκτηση του Νυχτερινού Τιμολογίου γίνεται με αίτησή σας προς τη Δ.Ε.Η., σε συνεργασία με τον ηλεκτρολόγο.

  • Για τις οικιακές καταναλώσεις ισχύει από 23:00 - 07:00 το πρωί.
  • Για επαγγελματικούς χώρους ισχύει από 23:00 - 07:00 το πρωί,
    αλλά θα πρέπει η νυχτερινή κατανάλωση να είναι τουλάχιστον 70% της συνολικής καταναλώσεως.

Περισσότερα...

 

Ενημερώνουμε το κοινό με διάφορα έντυπα ή διαφημιστικά φυλλάδια για την προστασία του από τη δράση ανεύθυνων λαθρεγκαταστατών, αλλά και το τι θα πρέπει να γνωρίζει ώστε η ηλεκτρολογική εγκατάσταση οποιασδήποτε μορφής, σε οποιοδήποτε κτίσμα, να του προσφέρει προστασία και ασφάλεια.

Περισσότερα...

 

Δικαιούχοι του μειωμένου ΚΟΤ (Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο) της ΔΕΗ είναι:

  1. Όσοι έχουν ετήσιο φορολογητέο εισόδημα οικογενειακό μικρότερο των 12.000€.
  2. Γονείς με 3 παιδιά και φορολογητέο εισόδημα οικογενειακό μικρότερο των 22.500€.
  3. Άνεργοι πάνω από 12 μήνες με οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα μικρότερο των 12.000€.
  4. Ανάπηροι ίδιοι ή προστατευόμενα μέλη, με αναπηρία 67% και άνω και με φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα μικρότερο των 22.500€.

Περισσότερα...

Καιρός

Εορτολόγιο

Πηγή: Λογισμικό "Σήμερα" Module by: Joomlabyte

Συνδεδεμένοι Χρήστες

Έχουμε 8 επισκέπτες 

Αρχική

Εύρεση Ηλεκτρολόγου

Βρείτε αδειούχο ηλεκτρολόγο στην Κεφαλονιά!

Περισσότερα...

Νέα ΥΔΑΗΕ

Δείτε σε 21 εκπαιδευτικά videos της Π.Ο.Σ.Ε.Η., όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τη νέα ΥΔΑΗΕ (Υπεύθυνη Δήλωση Αδειούχου Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη).

Περισσότερα...