Στη Γενική Συνέλευση του 2008, το Δ.Σ. πρότεινε τη σύσταση Κώδικα Δεοντολογίας, με το εξής σκεπτικό:

Η Ελληνική νομοθεσία, όπως έχει διαμορφωθεί μέχρι σήμερα, περιέχει πλήθος διατάξεων οι οποίες διέπουν το επάγγελμα του Ηλεκτρολόγου. Πέρα όμως από τους κανόνες που επιβάλλει η νομοθεσία, έχουν διαμορφωθεί και από την πρακτική κανόνες συμπεριφοράς και δεοντολογίας κατά την άσκηση του επαγγέλματος του Ηλεκτρολόγου.

Τους κανόνες αυτούς θελήσαμε να κωδικοποιήσουμε, ώστε το κάθε μέλος της Ένωσής μας να γνωρίζει τα δικαιώματα, αλλά και τις υποχρεώσεις του.

Ο Ηλεκτρολόγος, σαν μέλος του τεχνικού κόσμου, έχει υποχρέωση να εκτελεί τις εργασίες του με βάση τους κανόνες της επιστήμης και της τέχνης. Οι σχέσεις του με την Ένωσή μας, τον συνάδελφο, τον συνεργάτη και τον πελάτη, πρέπει να διέπονται από εντιμότητα και ευσυνειδησία.

Η τήρηση των κανόνων αυτών όμως, δεν είναι υπόθεση που μπορεί να επαφίεται μόνο στην ευσυνειδησία του κάθε ηλεκτρολόγου. Η αύξηση του αριθμού των συναδέλφων, η είσοδος ξένων στοιχειών και η ορισμένες φορές παρατηρούμενη έλλειψη επαγγελματικής ευσυνειδησίας και ήθους, δημιουργούν κινδύνους νόθευσης και δυσφημίσεως του επαγγέλματός μας. Ο Κώδικας έχει σκοπό να αποτρέψει ή να μειώσει στο ελάχιστο αυτόν τον κίνδυνο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Ηλεκτρολόγων Κεφαλληνίας είναι βέβαιο πως η εφαρμογή του κώδικα Δεοντολογίας θα αποτελέσει σημείο, ώστε και τα επόμενα Διοικητικά Συμβούλια να βρεθούν σε ελάχιστες περιπτώσεις στη δύσκολη θέση να επικαλεστούν τις διατάξεις του.

Στη Γενική Συνέλευση του 2010 ψηφίστηκε ο Κώδικας Δεοντολογίας, που αποτελείται από 34 άρθρα.

Επιπλέον στις Εκλογές της Ένωσής μας στις 23 Ιανουαρίου 2011 ψηφίστηκε τετραμελής επιτροπή και με την προσθήκη ενός ακόμη μέλους που ορίστηκε από το Δ.Σ., έχει συσταθεί πενταμελής επιτροπή με διάρκεια θητείας τρία χρονιά (ίσης με του Δ.Σ.). Σκοπός της επιτροπής είναι να εξετάζει κάθε πράξη ή παράλειψη των μελών της Ένωσής μας που αντιβαίνει τις διατάξεις του Κώδικα Δεοντολογίας.

Πρόεδρος Μεταξάς Παύλος
Αντιπρόεδρος Αθηναίος Μιχαήλ
Γραμματέας Γρηγοράτος Χρύσανθος
Μέλη Μελισσαράτος Κωνσταντίνος
Αντωνέλος Χαράλαμπος

 


Τα μέλη της Ένωσης ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ Ν. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ, που παραβρεθήκαμε σήμερα 28/2/2010 στην έκτακτη γενική συνέλευση ύστερα από πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου με επιπλέον θέμα:

Α) Την ψήφιση του κώδικα Δεοντολογίας στην άσκηση του επαγγέλματος μας.

Και στη συνέχεια:

Β) Ύστερα από ομόφωνη απόφαση της συνέλευσης με ψηφοφορία για τη σύσταση πενταμελούς Επιτροπής Δεοντολογίας, η οποία θα συμπίπτει με τις εκλογές του Δ.Σ. της Ένωσης, τα τέσσερα μέλη θα εκλέγονται από την ψηφοφορία και το πέμπτο θα ορίζεται από το Δ.Σ. της Ένωσης και θα έχει δικαίωμα ψήφου. Σε περίπτωση κωλύματος των εκλεγμένων, η επιτροπή θα αποτελείται από τους νόμιμους αναπληρωτές τους.

Σκοπός της ως άνω Επιτροπής, της οποίας η διάρκεια θα ταυτίζεται με τη διάρκεια του Διοικητικού Συμβουλίου, θα είναι η εξέταση κάθε πράξης ή παράλειψης των μελών της Ε.Η.Ν.Κ. που αντιβαίνει τις διατάξεις του παρόντος Κώδικα καθώς και η πρόταση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της επιβολής (υπ΄ αυτού) πειθαρχικών ποινών και κυρώσεων.

Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει και αποδέχεται τόσο το πιο κάτω κείμενο που θα ρυθμίζει στο εξής τις σχέσεις μεταξύ μας, με τους συνεργάτες μας συναδέλφους, τους βοηθούς μας, τους πελάτες και τη συμπεριφορά μας προς τις υπηρεσίες, όσο και τη σύσταση πενταμελούς Επιτροπής Δεοντολογίας με τον ως άνω σκοπό.

Καιρός

Εορτολόγιο

Πηγή: Λογισμικό "Σήμερα" Module by: Joomlabyte

Συνδεδεμένοι Χρήστες

Έχουμε 8 επισκέπτες