Το ηλεκτρικό ρεύμα είναι πηγή ενέργειας για την εξυπηρέτησή σας, ταυτόχρονα είναι όμως και πηγή κινδύνου.

Γι’ αυτό μην εμπιστεύεσαι άτομα που δεν είναι αδειούχοι επαγγελματίες ηλεκτρολόγοι και απλά δηλώνουν ηλεκτρολόγοι χωρίς να κατέχουν την απαιτούμενη άδεια.
Ζήτησε από τον ηλεκτρολόγο σου, να σου επιδείξει την ειδική άδεια εγκαταστάτη από τη Διεύθυνση Βιομηχανίας που πρέπει να κατέχει.

Η συνεργασία σου με αδειούχο επαγγελματία ηλεκτρολόγο σου παρέχει:

 • Καλή λειτουργία εγκατάστασης.
 • Ασφάλεια στην οικογένειά σου.
 • Ασφάλεια στην περιουσία σου.

Συμβουλές για ασφαλή χρήση:

 • Μην αλλάζετε ποτέ καμένες ασφάλειες του πίνακα με άλλες μεγαλύτερης ονομαστικής τιμής.
 • Αν έχετε παιδιά ζητήστε από τον ηλεκτρολόγο σας να τοποθετήσει ρευματοδότες (πρίζες) ασφαλείας.
 • Μην αποσφραγίζετε ποτέ το κιβώτιο του μετρητή σας, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος να πάθετε ηλεκτροπληξία και να προκληθούν ζημιές, καλέστε άμεσα τη ΔΕΗ ή τον ηλεκτρολόγο σας.
 • Μην χρησιμοποιείτε ποτέ ηλεκτρικές συσκευές με βρεγμένα χέρια ή με τα πόδια σας πάνω σε υγρή επιφάνεια.
 • Μην εμπιστεύεσαι άτομα που απλά δηλώνουν ηλεκτρολόγοι.
 • Μην συνεργάζεσαι με τεχνίτες που αυτοδιαφημίζονται ηλεκτρολόγοι ανεξάρτητα αν έχουν σχέση με το ρεύμα ή όχι.
 • Μην ενώνεις ποτέ ηλεκτρική συσκευή μόνος σου , ένα λάθος κοστίζει.
 • Η σύνδεση επιτρέπεται από αδειούχο ηλεκτρολόγο όπως ορίζουν οι νόμοι.
 • Για κάθε τροποποίηση της εσωτερικής εγκατάστασης του ακίνητου σας πρέπει να ενημερώνεται η ΔΕΗ υποβάλλοντας νέο σχέδιο (Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη) κατάλληλα θεωρημένο.
 • Φτιάχνοντας την εγκατάστασή σου, ζήτησε από τον ηλεκτρολόγο που την έφτιαξε, ο ίδιος να υπογράψει και το σχέδιο Υ.Δ.Ε. που προσκομίζεται στη ΔΕΗ.
 • Δυστυχώς πολλοί εργάζονται και δηλώνουν ηλεκτρολόγοι χωρίς να μπορούν για πολλούς λόγους να σφραγίσουν και να υπογράψουν Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη.
 • Σύμφωνα με το νόμο, απαγορεύεται η ανάθεση και εκτέλεση οποιασδήποτε ηλεκτρολογικής εργασίας σε ηλεκτρολόγο που είναι Δημόσιος Υπάλληλος σε Ν.Π.Δ.Δ. ή υπάλληλος σε οργανισμούς κοινής ωφέλειας ή τράπεζες, νοσοκομεία κλπ.
 • Τόσο αυτός που αναθέτει όσο και αυτός που εκτελεί εγκατάσταση χωρίς την απαιτούμενη άδεια, διώκεται ποινικά.

Καιρός

Εορτολόγιο

Πηγή: Λογισμικό "Σήμερα" Module by: Joomlabyte

Συνδεδεμένοι Χρήστες

Έχουμε 3 επισκέπτες