Παρακάτω μπορείτε να κατεβάσετε τα 4 έντυπα της νέας ΥΔΕ.

Η νέα ΥΔΕ ισχύει από 16/05/2011