Δικαιούχοι του μειωμένου ΚΟΤ (Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο) της ΔΕΗ είναι:

  1. Όσοι έχουν ετήσιο φορολογητέο εισόδημα οικογενειακό μικρότερο των 12.000€.
  2. Γονείς με 3 παιδιά και φορολογητέο εισόδημα οικογενειακό μικρότερο των 22.500€.
  3. Άνεργοι πάνω από 12 μήνες με οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα μικρότερο των 12.000€.
  4. Ανάπηροι ίδιοι ή προστατευόμενα μέλη, με αναπηρία 67% και άνω και με φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα μικρότερο των 22.500€.

Όριο τετραμηνιαίας κατανάλωσης ρεύματος 1000kwh, για περιπτώσεις 1,3, και 1200kwh, για περιπτώσεις 2,4.

Αν σε κάποιο τετράμηνο γίνει υπέρβαση των ορίων της κατανάλωσης, τότε για το τετράμηνο αυτό δεν εφαρμόζεται το μειωμένο τιμολόγιο.
(σχ. αποφ. Δ5-ΗΛ/Β/Φ29/οικ.29891/29-12-2011 Υπ. Περιβ.)

Περισσότερες πληροφορίες για το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο μπορείτε να βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:

Καιρός

Εορτολόγιο

Πηγή: Λογισμικό "Σήμερα" Module by: Joomlabyte

Συνδεδεμένοι Χρήστες

Έχουμε 6 επισκέπτες