Η Ένωσή μας διοργανώνει σεμινάρια, εκ των οποίων τα περισσότερα σε συνεργασία με τα ΚΕΚ της ΓΣΕΒΕΕ και την συνδρομή της Π.Ο.Σ.Ε.Η., για την εκπαίδευση των μελών μας στη νέα τεχνολογία και στις νέες τεχνικές.

Τα Σεμινάρια αυτά γίνονται ανά γκρουπ 20 ατόμων για την καλύτερη παρακολούθησή τους.

Το κόστος όλων των Σεμιναρίων καλύπτεται σε μεγάλο ποσοστό από τα ΚΕΚ της ΓΣΕΒΕΕ.